Formål med forløbet

Overordnet er formålet med forløbet at lave en aktivitet for de roere, der ikke er begyndere, men som gerne vil udvikle sig yderligere. Der er en forventning om at deltagerne på holdet er frigivet eller har tilsvarende niveau som en frigivet roer i Bogense ro og kajakklub. Tilgangen til Kajakroning er den samme som på et begynderforløb og er i tråd med den måde, der generelt arbejdes med kajakroning i Bogense Ro og Kajakklub, hvor smil, leg og sikkerhed er de bærende elementer.

Holdet startes op under mottoet: ”Det skal være sjovt at udvikle mine kajakskills i et forpligtende fællesskab.”

I løbet af sæsonen gennemgår vi pensum der svarer til havkajakroer 2 (DGI), deltagelsen kan derfor munde ud i Havkajakroer 2 kursusbevis, hvis deltageren lever op til konkrete krav. Derudover vil der blive arbejdet med leg/sikkerhed/turledelse

Efter en sæson vil deltagere være klædt på til trygt at kunne forestå ture i nærområdet på en tryg og god måde ved siden af at have udviklet sine egne færdigheder.

Gennem leg af flytte grænser for hvordan kajakken håndteres

Tilgangen på SKILLS er ”leg og lyst” ligesom på klubbens begynderhold. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at have en legende tilgang til det at ro kajak. Deltagerne skal have lyst til at udfordre sig selv og gennem leg få flyttet deres færdigheder og grænser for, hvad de kan med en kajak. Endemålet er, at deltagerne håndterer kajakken på forsvarlig vis gennem brug af de teknikker de er blevet præsenteret for og finder glæde i lidt mere udfordrende vand.

At sikre fornuftig adfærd på havet

På SKILLS vil deltagerne prøve en række scenarier, så deltageren i trygge rammer har mærket, hvordan vejr og vind påvirker ens muligheder.

 • Redninger i bølger
 • Bugseringer
 • Trim af kajak
 • Basis Navigation

Formål for forløbet

Teori omkring sikkerheden til havs vil adresseret gennem praksis og samtale.

 • På SKILLS vil deltagerne blive præsenteret for en række teknikker. Der giver udgangspunkt for at arbejde videre med mere avancerede teknikker.
 • Ind og udstigning af kajak
 • Pagaj-føling
 • Fremadroning
 • Kano-tag
 • Sweeptag
 • Forror
 • Bagror
 • Sammensatte tag
 • Sideforflytning

At lade deltagerne finde deres indre kajakroer

På SKILLS vil deltagerne blive udfordrede til at finde deres indre kajakroer blandt andet ved at udelukke sanser. F.eks. kan deltagerne blive ”frarøvet” syns eller høresans i kortere tidsrum for at komme til at mærke hvordan andre sanser skærpes.

Fokus: At finde balance mellem krop, kajak og pagaj

At lade deltagerne arbejde med turdeltagelse og turledelse

På SKILLS bliver der arrangeret 1-2 weekendture. Formålet er til en start at observere andre være turledere, få viden og erfaring til turledelse, og derefter omsætte den viden, der bliver tilegnet gennem SKILLS forløbet til selv at kunne fungere som turleder på korte ture i kendt farvand.

Fokus: At tilegne sig brugbare turleder egenskaber

Forventninger til personligt udstyr

Deltagerne forventes at medbringe eget slæbetov (Der skal bruges et personligt slæbetov, en tørresnor på dækket er ikke nok) og hjelm (cykelhjelm kan sagtens bruges) på forløbet, resten kan lånes i klubben. Det er en forventning, at man så vidt muligt deltager hver gang. Hvis man alligevel bliver forhindret, meldes der afbud.

Fokus: SKILLS er et sjovt udviklingsforløb man ”går til” hver uge.