Introhold

Formål med kurset

At skabe glæde ved og lyst til kajaksporten

Det helt primære fokus på begynderkurset skal være at lade deltagerne gennemføre et forløb, hvor fokus er det sjove ved at sejle kajak. Det skal ske gennem en legende tilgang til det at ro kajak. Kurset fokuserer på at der skabes en kultur, hvor deltagerne har lyst til at udfordre sig selv og gennem leg rykker ved deres færdigheder. Endemålet er at deltagerne håndterer deres Kajak på forsvarlig vis gennem brug af de teknikker de er blevet præsenteret for.

Fokus: leg og lyst

At sikre fornuftig adfærd i på det åbne hav 

Kurset præsenterer gennem handling deltagerne for de sikkerhedsregler klubben lever med og efter. Der vil på kurset blive lagt fokus på, hvad man må som begynder og hvad man ikke må. 

 • Pakning af kajak. Hvilket udstyr tager man selv med og hvad forventes det instruktøren har.
 • Logbog
 • Sikkerhedsbriefing

Teori omkring sikkerheden til havs vil adresseret gennem praksis og samtale.

Fokus: Respekt for regler og gruppebevidsthed

At give deltagerne basisfærdigheder i en havkajak

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for en række teknikker. Der giver udgangspunkt for at arbejde videre med mere avancerede teknikker.

 • Ind og udstigning af kajak
 • Fremadroning
 • Sweeptag
 • Bagror
 • Stoptag
 • Kantning
 • Sideforflytning
 • Makkerredning
 • (Selvredning)

 

 

At give deltagerne lyst til det sociale samvær i Klubben

At sikre at deltagerne ser hinanden og de aktiviteter der er udenfor vandet også prioriteres. Det gøres gennem at sætte en ramme for at drikke kaffe sammen efter at have været på vandet. Som programmet er bygget op, så vil vi sikre at der er to gange i forløbet på almindelige klubaftener er mulighed for at blive koblet med andre medlemmer i klubben.

Fokus: At introducere begynderne til de øvrige medlemmer i klubben gennem sociale aktiviteter.

At opdrage nye medlemmer til respektfuld omgang med klubbens materialer

Præsentation af, hvordan man behandler klubbens materiel. Herunder:

 • Isætning og optagning af kajak
 • Rengøring af kajak
 • Oprydning og ansvar for samme af udstyr
 • Ansvar i omklædningsfaciliteter
 • Ansvar for brugen klubfaciliteter, herunder oprydning.

Kursusafvikling

Rækkefølge og indhold er alene vejledende og kan variere fra hold til hold. Instruktørerne sikrer dog at pensum er gennemgået.

 

Introaften 

På denne aften vil vi præsentere os for hinanden, få afstemt forventningerne til hvad man kan forvente efter gennemført kursus.

 • Snak om kursus indhold
 • Snak om nødvendigt udstyr – hvad kan lånes og hvad skal anskaffes
 • Høre om klubben
 • Socialt samvær.

 

Dag 1 (Svømmehal)

En dag med præsentation af en kajak. 

 • Udstyrspræsentation
  • Kajak
  • Pagaj
  • Sprayskirt
  • paddlefloat
 • Vandtilvænning
 • Hvordan skal man indstille kajakken
 • Hvordan gør jeg når jeg vælter
 • Balancetræning
 • Evaluering

 

Dag 2

Fremadroning og makkerredning

 • Sikkerhedsbriefing
 • Pagajens gang i vandet
 • Fremadroning
 • Ind og udstigning
 • Lille sejltur i bugten
 • Red en instruktør
 • Makkerredning

 

Dag 3

Sweeptag og kantning – primært fokus på sweeptag

 • Sikkerhedsbriefing
 • Sweeptag
 • Forlæns og baglæns
 • Kantning
 • Makkerredning

 

Dag 4

Fremadroning og makkerredning

 • Sikkerhedsbriefing
 • Kropsrotation
 • Ind og udstigning
 • Fremadroning
 • Bagror
 • Ro en tur
 • Makkerredning

 

Dag 5

En almindelig klubaften

 • Sikkerhedsbriefing ved (begynderholds instruktør)
 • Sejlads med den øvrige klub - fokus på at der laves ”body-ordning” med sidste-års nye.
 • Makkerredning
 • Grillaften / spis-sammen

Dag 6

Diverse + opsamling

 • Sikkerhedsbriefing
 • Sideforflytning
 • Stoptag
 • Makkerredning

 

Dag 7

 • Sikkerhedsbriefing ved (begynderholds instruktør)
 • Sejlads med den øvrige klub - fokus på at der laves ”body-ordning” med sidste-års nye.
 • Makkerredning
 • Grillaften / spis-sammen

Dag 8 ( Måske)

Heldagstur med madpakker

 • Sikkerhedsbriefing
 • Gruppebevidsthed og respekt
 • Hygge og naturoplevelse

 

 

Opsamling på kurset

Kursusforløbet evalueres med kursisterne inden de sendes på kajak-roer 1. Der fokuseres på at det er en samlet pakke.

Evaluering af kursister rundsendes til alle instruktører, så det generelle niveau af den enkelte er kendt.