Reglement for havkajakroere i Bogense Ro og Kajak klub

Som medlem af Bogense Ro og Kajak klub har man en række muligheder, som øges med den erfaring og de færdigheder, man har tillært sig. Man kan som aktivt medlem anvende klubbens materiel og ro i klubbens regi efter nedennævnte retningslinjer.

Nærværende reglement er gældende for medlemmer af Bogense Ro- og Kajakklub, som ror i havkajak.  For enhver aktivitet på vandet udpeges en turleder, der er ansvarlig jfr. Sikkerhedsinstruksen.

Brug af svømme/flydevest er obligatorisk hele året. Undtagelsen er under særlige øvelser, hvor forholdene tilsiger, at brug af svømme/flydevest kan undlades. Dette sker efter instruktørens bestemmelse.

Beklædning skal være tilpasset vandets temperatur og en sikkerhedsmæssig vurdering.

Enhver havkajakroer skal føre log således, at man inden start skriver sig i logbogen (rokort) med oplysninger om dato, navn, kajakken, mål, tidspunkt for start og forventet hjemkomst. Ved hjemkomst skrives tidspunktet og evt. ca. distance.

Bogense Ro og Kajak klub er medlem af DGI og følger DGI's retningslinjer.

Dog gælder følgende:

Sommerroning: 1. maj til 31. oktober

Vinterroning: 1. november til 30. april

Begynder: Man deltager på Introkursus eller har gennemgået Introkursus. Man kan deltage i roning på introholdet og klubture der ledes af instruktører.

Øvet: Medlemmer, der har gennemgået Introkurset. Man kan deltage i klubture, der ledes af en turleder.

Frigivet: For at blive frigivet, skal man aflægge en prøve, der omfatter overvejelser om turplanlægning, man demonstrerer, at man kan manøvrere kajakken og man aflægger en frigivelsesprøve

Man kan som frigivet i perioden fra 1. maj til 30. oktober med klubben som udgangspunkt og i dagslys benytte klubbens materiel til ture på egen hånd eller sammen med andre, der er frigivet. Udenfor denne periode kræves, at man har deltaget i et koldtvandskursus eller er instruktøruddannet.

Havkajakroer I: Man har gennemgået Havkajakroer I pensum jfr. DGIs retningslinjer for niveauet med tilfredsstillende resultat.

Havkajakroer II: Man har gennemgået Havkajakroer II pensum jfr. DGIs retningslinjer for niveauet med tilfredsstillende resultat.

Turleder: På alle ture skal der være en turleder, der er ansvarlig i forhold til sikkerhedsinstruksen. Turlederen kan være en frigivet erfaren roer, som har gennemgået et lokalt turlederkursus eller en instruktør.

Klubinstruktør: Man har gennemført relevante DGI kurser og deltager i undervisningen som hjælpeinstruktør. Man må lede ture i klubregi i lokalt og kendt farvand.

Højere instruktørniveauer: Havkajakinstruktør I, Havkajakinstruktør II samt havkajakvejledere følger DGI's retningslinjer.

For at forblive frigivet, skal man hvert år aflægge en sikkerhedsprøve. Sikkerhedsprøven gælder fra prøven er aflagt til 30. oktober i samme år.