Reglement for havkajakroere i Bogense Ro og Kajak klub

Som medlem af Bogense Ro og Kajak klub har man en række muligheder, som øges med den erfaring og de færdigheder, man har tillært sig. Man kan som aktivt medlem anvende klubbens materiel og ro i klubbens regi efter nedennævnte retningslinjer.

Nærværende reglement er gældende for medlemmer af Bogense Ro- og Kajakklub, som ror i havkajak.  For enhver aktivitet på vandet udpeges en turleder, der er ansvarlig jfr. Sikkerhedsinstruksen.

Brug af svømme/flydevest er obligatorisk hele året. Undtagelsen er under særlige øvelser, hvor forholdene tilsiger, at brug af svømme/flydevest kan undlades. Dette sker efter instruktørens bestemmelse.

Beklædning skal være tilpasset vandets temperatur og en sikkerhedsmæssig vurdering.

Enhver havkajakroer skal føre log således, at man inden start skriver sig i logbogen (rokort) med oplysninger om dato, navn, kajakken, mål, tidspunkt for start og forventet hjemkomst. Ved hjemkomst skrives tidspunktet og evt. ca. distance.

Bogense Ro og Kajak klub er medlem af DGI og følger DGI's retningslinjer.

Dog gælder følgende:

Sommerroning: 1. maj til 31. oktober

Vinterroning: 1. november til 30. april

Begynder: Man deltager på Introkursus eller har gennemgået Introkursus. Man kan deltage i roning på introholdet og klubture der ledes af instruktører.

Frigivet: For at blive frigivet, skal man gennemgå kurset Egenfærdighed A og efterfølgende demonstrere selvredning og makkerredning for en anden instruktør, end dem der har afholdt kurset. Der opfordres til, at selvredning og makkerredning øves regelmæssigt, så færdighederne holdes vedlige.

Man kan som frigivet i perioden fra 1. maj til 30. oktober med klubben som udgangspunkt og i dagslys benytte klubbens materiel til ture på egen hånd eller sammen med andre, der er frigivet. Udenfor denne periode kræves, at man har deltaget i et koldtvandskursus eller er instruktøruddannet.

Egenfærdighed A: Man har gennemgået pensum jfr. DGI’s retningslinjer for niveauet med tilfredsstillende resultat. Kurset kan afholdes i klubregi.

Egenfærdighed B og C: Man har gennemgået kursernes pensum jfr. DGI’s retningslinjer for niveauet med tilfredsstillende resultat. Kurserne udbydes af DGI.

Turleder: På alle ture skal der være en turleder, der er ansvarlig i forhold til sikkerhedsinstruksen. Turlederen kan være en frigivet erfaren roer, som har gennemgået et lokalt turlederkursus, turlederkursus i DGI regi eller er instruktør.

Instruktør A : man har gennemført DGIs kursus og deltager i undervisningen som hjælpeinstruktør. Man må lede ture i klubregi i lokalt og kendt farvand.

Højere instruktørniveauer følger DGI's retningslinjer.