Frigivelsesprøve - Havkajak

Som frigivet må du gå på vandet fra klubben på egne ture, alene eller sammen med andre frigivne. Man kan som frigivet, i perioden fra 1. maj til 1. november benytte klubbens materiel.

For at blive frigivet 1. gang, skal man aflægge en prøve på en tur (klubaften) i vindstyrker på 6-8 m/s i åbent uroligt vand. Prøven omfatter overvejelser om turplanlægning, man demonstrerer, at man kan manøvrere kajakken på en overbevisende måde  og gennemføre 3 på hinanden følgende egen-redninger, en makkerredning og en redning, hvor man reddes af en makker. Forud skal du have roet sammenlagt mindst 100 km i klubregi og har gennemført en tur på mindst 20 km.
Følgende instruktører (instruktør 2 DGI) kan frigive: Henrik, Jacob-Steen, Lars, Poul-Erik, Michael eller Mads.

For at forblive frigivet, skal man hvert år aflægge en sikkerhedsprøve. Prøven gælder fra den er aflagt/godkendt til 1.november i samme år. Hvis et koldtvands kursus er gennemført, gælder frigivelsen også i den følgende vinterroning periode frem til 1.maj i det kommende år, hvorefter en ny sikkerhedsprøve kræves.

Sikkerhedsprøve

Man laver en selvredning, en makkerredning og bliver reddet ved makker metoden. Prøven aflægges i 6 – 8 m/s vind på åbent uroligt vand.

Alle klubbens instruktører kan godkende sikkerhedsprøven

 

Frigivelsesprøve - Surfski

For at ro surfski skal du være frigivet til Havkajak først.

Du skal derefter ro en tur med en instruktør der selv er frigivet til surfski. Du skal her vise at du har en forståelse for, hvordan Surfskien opfører anderledes og kunne redegøre for basale sikkerhedsregler i en Surfski.

 

Frigivelsesprøve - SUP

Under udarbejdelse

Selvredning med Padlefloat

Makkerredning med heelhook entry