HAVKAJAK:

Man kan som frigivet i perioden fra 1. maj til 30. oktober med klubben som udgangspunkt og i dagslys benytte klubbens materiel til ture på egen hånd eller sammen med andre, der er frigivet. Udenfor denne periode kræves,  at man har deltaget i koldtvandskursus eller er instruktøruddannet

For at blive frigivet, skal man gennemgå kurset Egenfærdighed A og efterfølgende demonstrere selvredning og makkerredning for en anden instruktør, end dem der har afholdt kurset. Der opfordres til, at selvredning og makkerredning øves regelmæssigt, så færdighederne holdes vedlige.

Det er en forudsætning at være tryg ved at være i vandet og kunne få hovedet under vand. 

 

SUP: Under udarbejdelse. P.t. gælder, at man skal være frigivet i havkajak og have deltaget i et 4 timers kursus i klubregi.

 

Surfski: Under udarbejdelse. P.t. gælder, at man skal være frigivet i havkajak og under supervision af en instruktør have roet og prøvet selvredning.

Selvredning med Padlefloat

Makkerredning med heelhook entry