Kontingenter

 

Årligt medlemsskab: 1800 kr.

Er man to eller flere der bor sammen på en addresse er prisen for person nr. to  900 kr. årligt. Der er ikke rabat for flere følgende medlemmer fra samme adresse.

Der gives ikke rabat, hvis den ene person på en adresse er meldt ind via et introforløb eller et nyt medlemsskab.

 

Introduktionsforløb Kajak:

Inden 1. juli koster et introduktionsforløb 2500 kr. og giver samtidigt medlemsskab i Bogense ro og kajakklub frem til årskiftet samme år. 

Efter 1. Juli koster et introduktionsforløb 1500 kr. og giver samtidigt medlemsskab i Bogense ro og kajakklub frem til årskiftet samme år. 

 

Instroduktionsforløb roning:

300 kr. hvilket giver et introforløb over ca. 3 aftener. Derefter ordinært medlemskab af klubben

 

Tilmelding

Betaling sker ved indmeldelse og man er medlem af klubben indtil man melder sig ud, betaling sker via klubbens betalingside og med kreditkort.

Betaling bliver trukket automatisk d. 15/2 i et år.

 

Udmelding

Man kan melde sig ud med dags varsel, frem til og med 14/2 i et år. Udmelding sker ved at trykke på udmeldelse under din profil.